Het retourneren van fitness artikelen

Het kan natuurlijk gebeuren dat jouw bestelling niet volledig naar wens is of dat je de fitness artikelen toch niet meer nodig hebt. Op deze pagina vind je informatie over het retourneren van de bestelling.

30 Dagen de tijd om aan te geven dat je het product terug wilt sturen

Bij de aankoop van producten in de webshops van Specishops heb je de mogelijkheid de bestelling zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Na de melding heb je nog 14 dagen de tijd om de bestelling terug te sturen.

De retourprocedure van Pullbands.nl

  1. Via email of telefoon kan je aangeven dat je de bestelling terug wilt sturen. Dit wordt dan direct door ons genoteerd.
  2. Je pakt het product - indien redelijkerwijs mogelijk - in originele staat, ongeopend en onbeschadigd in in de oorspronkelijke verpakking.
  3. Je stuurt het product binnen 14 dagen na melding  ontbinding van de overeenkomst terug naar: Specishops, Josink Hofweg 34, 7544 PW, Enschede
  4. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument..

Een modelformulier voor het terugsturen van de bestelling vindt u hier: http://www.specishops.nl/wp-content/uploads/2017/02/Retourformulier-Specishops-0702.pdf